Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM

Hội nghị Quốc Tế về Phẫu Thuật Thẩm Mỹ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM và Hội Nghị Quốc Tế IMAPS Việt Nam Lần Thứ 3 đã diễn ra vào ngày 14-15-16 tháng 7 năm 2017 tại khách sạn Equatorial Saigon và Bệnh viện Trưng Vương.

Hội nghị Quốc Tế về Phẫu Thuật Thẩm Mỹ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM và Hội Nghị Quốc Tế IMAPS Việt Nam Lần Thứ 3 đã diễn ra vào ngày 14-15-16 tháng 7 năm 2017 tại khách sạn Equatorial Saigon và Bệnh viện Trưng Vương.

Hội nghị Quốc Tế về Phẫu Thuật Thẩm Mỹ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM và Hội Nghị Quốc Tế IMAPS Việt Nam Lần Thứ 3 đã diễn ra vào ngày 14-15-16 tháng 7 năm 2017 tại khách sạn Equatorial Saigon và Bệnh viện Trưng Vương.

Hội nghị Quốc Tế về Phẫu Thuật Thẩm Mỹ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM và Hội Nghị Quốc Tế IMAPS Việt Nam Lần Thứ 3 đã diễn ra vào ngày 14-15-16 tháng 7 năm 2017 tại khách sạn Equatorial Saigon và Bệnh viện Trưng Vương.

NIỀM TỰ HÀO CỦA NGÀNH PHẪU THUẬT THẨM MỸ
PGS.TS.BS Lê Hành đã vinh dự được nhận:
– Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
– Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động khoa học và tổ chức xây dựng phát triển Hội PTTM TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *